NAH Stichting

De NAH Stichting zet zich in voor lotgenotencontact, biedt en verspreidt informatie aan en doet aan (in)directe belangenbehartiging. De NAH stichting zet zich in om het aantal donateurs uit te breiden om vervolgens deze financiën te benutten voor lotgenotencontact en informatievoorzieningen.

De activiteiten van de NAH stichting zijn: voorlichting geven aan getroffenen en hun omstanders, hulpverleners op voorlichtingsavonden, scholen, verenigingen en symposia, de nieuwsbrief, de verspreiding en verkoop van informatiemateriaal, het telefonisch en groepsgewijs lotgenotencontact. Ook maakt ons interactieve forum deel uit van lotgenotencontact en informatie & ervaringsuitwisseling onder geïnteresseerden. Wij organiseren voor de jeugdige NAH-ers verwendagen waarin wij voorlichting en contact met omstanders willen bevorderen. Ons jaarlijks NAH Dreamdayfestival dat wij organiseren op de laatste zaterdag van de september maand trekt jaarlijks ruim 3000 bezoekers die informatie kunnen inwinnen bij een groot aantal standhouders. Tevens willen wij deze dagen als stimulans gebruiken voor de toekomst en voor de geleverde inzet van de NAH-ers.

De kracht van de NAH Stichting is dat zij gebaseerd is op ervaringsdeskundigheid; de NAH stichting bestaat uit mensen die direct met niet aangeboren hersenletsel in hun leven te maken hebben. Deze meerwaarde is terug te vinden in het lotgenotencontact en de voorlichting.

NAH Stichting
Costerweg 5
6702 AA Wageningen
06-20772772
info@nah-stichting.nl
www.nah-stichting.nl
 

<< terug